Nu de oprichting van KPJ Tennis Venhorst een feit is en er al volop getennist kan worden zijn we nu bezig om de kantine te vernieuwen.

Angelica van der Horst heeft hiervoor een prachtig ontwerp gemaakt, wat we graag willen uitvoeren.

Bij de oprichting van KPJ Tennis Venhorst hebben we gevraagd of je ons een warm hart toedraagt en wilt steunen middels de aanschaf van een Tennis Obligatie Venhorst (TOV).

Wil jij onze club steunen? Vraag dan een (extra) TOV aan via onderstaand formulier!

Namens KPJ Tennis Venhorst hartelijk dank voor je steun!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt