Banen niet bespeelbaar

 In Algemeen

Na het koude weer van de afgelopen week beginnen de banen weer te ontdooien. Dit is het moment waarop de meeste schade aangericht kan worden aan de banen. Er kan dus pas getennist worden als de vorst volledig uit de grond is. Zondag zijn de banen in ieder geval nog gesloten. Voor de rest van de dagen is het nog even afwachten. Als er wel weer getennist kan worden, wordt dit via de website gecommuniceerd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt