De bardiensten worden door de eigen leden op vrijwillige basis gedraaid. Ben je lid van de club, dan wordt van je verwacht dat je sporadisch een bardienst draait. De kantinecommissie zorgt voor het inplannen van de bardiensten.

Barinstructies zijn na te lezen in een map in het clubhuis, maar vragen kan natuurlijk altijd. Als je bardienst hebt, word je een kwartier vantevoren verwacht. De bardienst is woensdag en donderdag tot 23 uur en vrijdags tot 24 uur.

Als je vragen hebt, vraag het de barcommissie!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt