Voor de vereniging is het van belang naast de statuten en een handleiding voor bestuursleden ook een huishoudelijk reglement te hebben waarin o.a. de regels voor en rechten/plichten van de leden zijn vastgelegd. Wij verzoeken iedereen om dit reglement zorgvuldig door te lezen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt