Indeling tennistraining voorjaar 2019

 In Training

De indeling van de tennistrainingen van het voorjaar 2019 is bekend. De indeling vind je hier. Het was weer een hele puzzel met verhinderingen en voorkeuren, maar we hopen dat de indeling naar ieders tevredenheid is. Mocht het zo zijn dat je niet helemaal tevreden bent met de indeling dit graag in de eerste twee weken (dus voor 17 januari) van de lescyclus met de trainer bespreken. Hij kijkt dan samen met je naar de mogelijkheden voor verplaatsing. De trainingen starten op 7 januari 2019.

We wensen iedereen een fijne en leerzame lessenreeks en natuurlijk fijne feestdagen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt