Indeling tennistraining voorjaar 2020

 In Algemeen

De indeling van de tennistrainingen van het voorjaar 2020 is bekend. De indeling voor de jeugd vind je hier en voor de senioren hier. Het was weer een hele puzzel met verhinderingen en voorkeuren, maar we hopen dat de indeling naar ieders tevredenheid is.

Mocht het zo zijn dat je niet helemaal tevreden bent met de indeling, dit graag in de eerste twee weken (dus voor 20 januari) van de lescyclus met de trainer bespreken. Hij kijkt dan samen met je naar de mogelijkheden voor verplaatsing. Daarnaast zal er bij de senioren op woensdag een groep 1,5 uur trainen. Dit zal van 21:00 -22:00/22:30 zijn.

De trainingen starten direct na de kerstvakantie op 6 januari.

We wensen iedereen een fijne en leerzame lessenreeks en natuurlijk fijne feestdagen.

Met sportieve groet,
Technische commissie

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt