Inschrijven trainingen 2019

 In Algemeen

Twee weken geleden zijn de inschrijvingen gestart voor de trainingen in 2019. De eerste ronde trainingen omdat in totaal 20 lessen en vinden naar alle waarschijnlijkheid weer plaats op maandag tot en met donderdagavond. De groepen voor seniorleden zijn maximaal 5 personen groot en die voor jeugdleden maximaal 8. Bij de jeugd wordt ernaar gestreefd de groepen kleiner dan 8 de maken, maar zijn we sterk afhankelijk van speelsterkte en vooral verhinderingen.

Via de website kunnen alle leden (en nog niet leden) zich vóór 16 december inschrijven.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt