Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is inmiddels ook aan de slag en heeft na een gesprek met één van de trainers al wat zaken op poten gezet. Zo gaat er in ieder geval één team deelnemen aan de ‘World Tour’. We hopen dat er het komende jaar nog wat jeugdleden bij zullen komen om het jeugdprogramma goed vorm te kunnen geven. Er is ook nog ruimte om nu al in te stromen bij de trainingen.

Technische commissie

Ook de technische commissie is druk bezig geweest. Ze hebben zich vooral bezig gehouden met het organiseren van de trainingen. We zijn als vereniging dan ook een contract aangegaan met trainingsschool Joffe van der Heijden Tennisopleidingen en trainingen. Zij leveren ons kwalitatief goede trainers om uit jullie allemaal het maximale tennisplezier te halen. De trainende leden ontvangen een aparte mail met informatie. Het feit dat er zoveel leden gaan trainen, betekent dat er op maandag- t/m donderdagavond 1 baan bezet is voor deze trainingen.

In het voorjaar zijn er twee teams die op vrijdagavond gaan deelnemen aan de externe competitie.

Daarnaast is de TC bezig met het maken van een jaarplanning, waarover jullie later meer zullen horen.

Kantinecommissie

De kantinecommissie is samengesteld uit JES-leden en leden van KPJ Tennis Venhorst. Dit betekent dan ook, dat het de eerste commissie is die gezamenlijk is en deze gezamenlijkheid ook uit wil dragen.

In overleg met het tennisbestuur is besloten om de kantine in de maand januari op maandag t/m vrijdag van 19.30 uur tot 23.00 uur (vrijdag uiterlijk 0.30 uur) te openen. Hoe dit in februari zal zijn, wordt nog bekeken en is sterk afhankelijk van de intensiteit van gebruik door jullie. De eerste maand is er een dubbele bezetting van seniorleden, zodat men elkaar kan inwerken. Hiervoor is een planning gemaakt, welke apart met de leden wordt gedeeld.

Zeer binnenkort, maar helaas waarschijnlijk niet vanaf de eerste week, gaan we werken met een digitaal kassasysteem. Hier wordt tevens een pinautomaat aan gekoppeld, waarmee contactloos betaald kan worden. We willen i.v.m. de veiligheid zo min mogelijk werken met contant geld en jullie daarom vragen om zoveel mogelijk via pin of telefoon (bijv.: Rabowallet) te betalen.

Onderhoudscommissie

Op een ijskoude 2 december is er een flinke groep leden actief geweest om het sportpark wat meer uitstraling te geven d.m.v. het aanbrengen van beplanting, verlichting, een zandbak, enz. Ook zijn de reclamedoeken en -borden geplaatst en zijn er bankjes bij de banen neergezet.

Daarna zijn er een 8-tal personen die hebben aangegeven wat vaker wat te willen betekenen m.b.t. het onderhoud van het sportpark en de accommodatie. Hun werkzaamheden bestaan o.a. uit het borstelen van de banen, groenonderhoud en kleine klussen. Mocht je jezelf hier nog voor aan willen melden, dan kan dit via info@kpjtennisvenhorst.nl

Sponsorcommissie

Net als andere verenigingen zijn ook wij sterk afhankelijk van sponsoren en donaties. We zijn blij dat er al verschillende bedrijven zijn die sponsor zijn geworden van onze vereniging. Bij deze alvast onze grote dank hiervoor. De borden of winddoeken hangen al aan het hekwerk rondom de banen of zijn nog in bestelling. Ben of ken je nog een potentiële sponsor, dan kun je een mail sturen naar info@kpjtennisvenhorst.nl Hoe meer sponsoren: hoe meer we als vereniging kunnen realiseren voor jullie.

Gerelateerd nieuws
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
afhangen tc venhorst