Vanaf het moment dat duidelijk was dat de tennisvereniging definitief opgericht zou gaan worden is de gebruikersraad opgericht. Tijdens de vele vergaderingen is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst is afgelopen maand door beide besturen ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd die de samenwerking ten goede doen komen. Deze overeenkomst wordt op een nader te bepalen moment nog gepresenteerd aan de leden van beide verenigingen.

We hopen dat jullie de komende tijd maximaal gaan genieten van de tennisbanen en voor veel gezelligheid gaan zorgen samen met alle gebruikers van het sportpark.

Gerelateerd nieuws
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt